آشنایی با مشعل (موتور خانه) ، تاسیسات

آشنایی با مشعل (موتور خانه) ، تاسیساتآشنایی مقدماتی با مشعل و موتورخانه , powerhouse parts
#تاسیسات #موتورخانه

#آشنایی #با #مشعل #موتور #خانه #تاسیسات

آموزش تصویری مشعل گازی

[vid_tags]

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published.