آموزش آتل بندی و نحوه بستن آتل اورژانسی بلند پا و زانوی فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت با ولکرو

آموزش آتل بندی و نحوه بستن آتل اورژانسی بلند پا و زانوی فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت با ولکروآموزش نحوه بستن آتل بلند زانو و پای فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت اورژانسی(با یا بدون چسب ولکرو(نوار نری و مادگی)) شرکت بدیع ابزار طب با برند MOMED
وب‌سایت ما Www.Badeeabzarteb.ir
Temporary splint

#آموزش #آتل #بندی #نحوه #بستن #آتل #اورژانسی #بلند #پا #زانوی #فومی #آناتومیک #یکبار #مصرف #موقت #با #ولکرو

آموزش تصویری آتل بندی مچ پا

Www.Badeeabzarteb.ir www.behdasht.gov.ir

Leave a comment

Your email address will not be published.