آموزش درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

آموزش درس ذخیره و بازیابی اطلاعاتمشاهده آموزش جامع دروس علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار

با افزایش روز افزون اطلاعات، فرایند ذخیره، بازیابی و استخراج اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اطلاعات ممکن است شامل هر نوع منبعی مانند متن، تصویر، صوت و ویدئو باشد. هدف از ذخیره و بازیابی اطلاعات کمک به کاربران برای ذخیره مناسب اطلاعات و یافتن اطلاعات مورد نظر در انبوهی از اطلاعات ساختار نایافته است.

مشاهده آموزش جامع دروس علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار

#آموزش #درس #ذخیره #بازیابی #اطلاعات

آموزش تصویری ذخیره و بازیابی اطلاعات

فرادرس,آموزش,آموزش آنلاین,آموزش فارسی,مهندسی,ترفند

Leave a comment

Your email address will not be published.