آموزش روخوانی قرآن کریم 7 (معرفی علامت تنوین) 06-02-2015

آموزش روخوانی قرآن کریم 7 (معرفی علامت تنوین) 06-02-2015قسمت هفتم برنامه روخوانی قرآن کریم با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی
موضوع این قسمت: معرفی علامت تنوین
تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.

اشتراک در کانال یوتیوب وصال حق:

#آموزش #روخوانی #قرآن #کریم #معرفی #علامت #تنوین

آموزش تصویری قرآن

تنوین,تشدید,فتحه,مشره,ضمه,معرفی صدای کشیده آ، ای و او,ساکن,کسره,اقسام اقلاب,تنوین و نون ساکن,آموزش روخوانی,قرآن کریم,اقسام ادغام,ادغام,وصال حق,آل عمران,روخوانی قرآن,حفظ قرآن کریم,راه های حفظ کردن قرآن,برنامه حفظ,حقیقت,برنامه حفظ قرآن وصال,قرجمه فارسی قرآن,روخواني قرآن,سوره فاتحه

2 comments

  1. فدای تان بشم خداوند متعال برکت بدی برایت قاری صاحب خرسندم از برنامه تان 😘😘😘

Leave a comment

Your email address will not be published.