آموزش غسل – ویدیوی آموزشی به زبان فارسی

آموزش غسل – ویدیوی آموزشی به زبان فارسیغسل یکی از اعمال مهم در احکام اسلامی است. در احکام از دو نوع غسل واجب و مستحب صحبت می شود. غسل واجب مانند غسل جنابت و غسل مستحب مانند غسل جمعه. در این ویدئوکلیپ طرز صحیح غسل آموزش داده می شود.
این ویدئوکلیپ در مرکز اسلامی امام علی (ع) در استکهلم تهیه شده است.

#آموزش #غسل #ویدیوی #آموزشی #به #زبان #فارسی

اموزش تصویری غسل توبه

غسل، آموزش غسل

Leave a comment

Your email address will not be published.