آمپول Intramuscular injection, IM | زرق عضلی | پیچکاری گوشت

آمپول Intramuscular injection, IM | زرق عضلی | پیچکاری گوشتاین برنامه آموزشی توسط موسسه زندگی جدید افغانها در سال 2016 در ولایت بلخ برای پرسونل صحی دایر گردیده بود.

نوت: این ویدیو برای پرسونل صحی میباشد.

#آمپول #Intramuscular #injection #زرق #عضلی #پیچکاری #گوشت

آموزش تصویری آمپول

زرقیات,زرق عضلی,پیجکاری گوشت,پیچکاری,تطبیقات,عضلی,گوشت,افغانستان,کابل,مزارشریف,intramuscular injection,IM,Kabul,Afghanistan,balkh,mazar i Sharif

11 comments

  1. سلام دکتر صاحب یک سوال دارم من برای یگ ماه پیچکاری هرشب دارم وبعدش جای پیچکاری میپونده درد نداره میشه لطفا جواب بدهید چیکار کنم جایش خوب شوه

  2. مرا پیچکاری کدن البته در گوشت حالا یک قسمت پوندیده به هوای سرد خیلی هم درد میکنه داکتر صاحب باید چه کار کنم تا خوب شوه لطفا جواب بتین

  3. موقع تزریق… یک بار سوزن را زدن داخل عضله بدون اینکه تزریق انجام شود سوزن را درآوردن و.حالا جای سوزن در عضله سوزش دارد بعد چند روز که گذشته .چطور میتوان آنرا تسکین داد

Leave a comment

Your email address will not be published.