اموزش غسل و کفن کردن میت

اموزش غسل و کفن کردن میتیک آدم زنده رو آوردن و دارن نحوه شستشوی جنازه و کفن کردنش رو آموزش میدن

این جماعت همش در فکر مرگ، حوری، شراب بهشتی، شهادت، جهاد و دخالت در مسائل شخصی بقیه هستن
درحالی که کشورهای اروپایی و امریکا نهایت استفاده از زمان و شرایط رو می کنند برای پیشرفت در علم و تکنولوژی کشورهای مسلمان همچنان گیر کردن تو قرن های گذشته

#اموزش #غسل #کفن #کردن #میت

آموزش تصویری غسل میت

[vid_tags]

Leave a comment

Your email address will not be published.