تزریق هورمون رشد (11 ساله)

تزریق هورمون رشد (11 ساله)Growth Hormone injection (11 yrs old)

#تزریق #هورمون #رشد #ساله

آموزش تصویری تزریق سوماتروپین

[vid_tags]

Leave a comment

Your email address will not be published.