درس 01 : معرفی ابزارهای عروسک سازی و مواد اولیه قسمت 1

درس 01 : معرفی ابزارهای عروسک سازی و مواد اولیه قسمت 1توسط مجموعه عروسک سازی آموزشکده هنر ، خودتان عروسکهای فرزندانتان را بسازید ، توسط این آموزش شما با طریقه ساخت عروسک سازی از ابتدا تا مرحله نهایی آشنا می شوید بطوریکه بتوانید خودتان آنرا بسازید . مجموعه ای که در حال مشاهده آن می باشید شامل مباحث زیر می باشد :
درس 01 : معرفی ابزارهای عروسک سازی و مواد اولیه قسمت 1
درس 02 : معرفی ابزارهای عروسک سازی و مواد اولیه قسمت 2
درس 03 : آشنایی با نحوه طراحی مدل عروسک ها
درس 04 : ساخت عروسک رو یخچالی مدل انگور – صورت
درس 05 : ساخت عروسک رو یخچالی مدل انگور – مو
درس 06 : ساخت عروسک رو یخچالی مدل انگور – بدنه و تاج سر
درس 07 : ساخت عروسک لوبیای پاکشی – صورت و مو قسمت 1
درس 08 : ساخت عروسک لوبیای پاکشی – صورت و مو قسمت 2
درس 09 : ساخت عروسک پاکشی – بدنه قسمت 1
درس 10 : ساخت عروسک پاکشی – بدنه قسمت 2
درس 11 : ساخت عروسک سگ – سر
درس 12 : ساخت عروسک سگ – بدنه
درس 13 : ساخت عروسک پینوکیو – صورت
درس 14 : ساخت عروسک پینوکیو – مو و کلاه
درس 15 : ساخت عروسک پینوکیو – بدنه و شلوارک
درس 16 : ساخت عروسک پینوکیو – دست و پاپیون
درس 17 : ساخت عروسک پینوکیو – پا
درس 18 : ساخت عروسک خوک
درس 19 : ساخت عروسک گربه – سر قسمت 1
درس 20 : ساخت عروسک گربه – سر قسمت 2
درس 21 : ساخت عروسک گربه – بدنه
درس 22 : ساخت عروسک گربه – پا
درس 23 : ساخت عروسک لیمو ترش رویخچالی قسمت 1
درس 24 : ساخت عروسک لیمو ترش رویخچالی قسمت 2
درس 25 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – دس و پا
درس 26 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – سر و صورت قسمت 1
درس 27 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – سر و صورت قسمت 2
درس 28 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – بدنه قسمت 1
درس 29 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – بدنه قسمت 2
درس 30 : ساخت عروسک لاک پشت با پروتز – نصب قسمت ها
درس 31 : ساخت عروسک کوتوله ها – سر قسمت 1
درس 32 : ساخت عروسک کوتوله ها – سر قسمت 2
درس 33 : ساخت عروسک کوتوله ها – بدنه قسمت 1
درس 34 : ساخت عروسک کوتوله ها – بدنه قسمت 2
درس 35 : ساخت عروسک مرد – سر قسمت 1
درس 36 : ساخت عروسک مرد – سر قسمت 2
درس 37 : ساخت عروسک مرد – بدنه و دست ها قسمت 1
درس 38 : ساخت عروسک مرد – بدنه و دست ها قسمت 2
درس 39 : ساخت عروسک مرد – شلوار و پاها قسمت 1
درس 40 : ساخت عروسک مرد – شلوار و پاها قسمت 2
درس 41 : ساخت عروسک مرد – کت و نصب قسمت ها قسمت 1
درس 42 : ساخت عروسک مرد – کت و نصب قسمت ها قسمت 2
درس 43 : ساخت عروسک زن محلی – سر قسمت 1
درس 44 : ساخت عروسک زن محلی – سر قسمت 2
درس 45 : ساخت عروسک زن محلی – بدنه قسمت 1
درس 46 : ساخت عروسک زن محلی – بدنه قسمت 2
درس 47 : ساخت عروسک زن محلی – دامن قسمت 1
درس 48 : ساخت عروسک زن محلی – دامن قسمت 2
درس 49 : ساخت عروسک باربی – صورت و پاها قسمت 1
درس 50 : ساخت عروسک باربی – صورت و پاها قسمت 2
درس 51 : ساخت عروسک باربی – بدن و دامن قسمت 1
درس 52 : ساخت عروسک باربی – بدن و دامن قسمت 2
درس 53 : ساخت عروسک باربی – دست و کفش قسمت 1
درس 54 : ساخت عروسک باربی – دست و کفش قسمت 2
درس 55 : ساخت عروسک فانتزی پادراز – صورت
درس 56 : ساخت عروسک فانتزی پادراز – پا قسمت 1
درس 57 : ساخت عروسک فانتزی پادراز – پا قسمت 2
درس 58 : ساخت عروسک فانتزی پادراز – لباس و نصب قسمت ها قسمت 1
درس 59 درس آخر : ساخت عروسک فانتزی پادراز – لباس و نصب قسمت ها قسمت 2

#درس #معرفی #ابزارهای #عروسک #سازی #مواد #اولیه #قسمت

آموزش تصویری عروسک سازی

آموزش عروسک سازی,عروسک سازی,عروسک رو یخچالی,عروسک لوبیا پاکشی,عروسک سگ,عروسک پینوکیو,عروسک خوک,عروسک مرد,عروسک زن محلی,عروسک گربه,عروسک لیمو ترش رویخچالی,عروسک لاک پشت با پروتز,عروسک کوتوله ها,عروسک باربی,عروسک فانتزی پادراز,عروسک خمیری,عروسک خمیر چینی

Leave a comment

Your email address will not be published.