فیلم آموزش تنظیمات پرینت و روش های گرفتن پرینت در اکسل

فیلم آموزش تنظیمات پرینت و روش های گرفتن پرینت در اکسلتنظیم حاشیه برای صفحات چاپی
تنظیم هدر و فوتر برای صفحات اکسل و توضیح کامل روش های مختلف اعمال آن
تنظیم جهت کاغذ برای چاپ (Orientation)
تنظیم سایز کاغذ برای چاپ
تعیین محدوده برای چاپ واضافه کردن ناحیه جدید به محدوده قبلی و حذف محدوده
شکستن صفحه و پرینت محتوا در صفحه بعد Breaks و حذف Break ها
تعیین عنوان برای صفحه چاپی
روش های گرفتن پرینت و تنظیمات پرینت در پیش نمایش پرینت

#فیلم #آموزش #تنظیمات #پرینت #روش #های #گرفتن #پرینت #در #اکسل

آموزش تصویری پرینت گرفتن در اکسل

پرینت در اکسل,print,excel,تنظیمات پرینت و نحوه پرینت گرفتن در اکسل,print در اکسل,تنظیمات پرینت در اکسل,روش های پرینت گرفتن در اکسل,آموزش پرینت در اکسل

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published.