فیلم آموزش طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار پرایمر بلاست

فیلم آموزش طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار پرایمر بلاستفیلم آموزش طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار پرایمر بلاست و پایگاه داه زیستی. بررسی اختصاصی بودن پرایمر ها برای ژن مورد نظر در این قسمت آموزش داده شده است.
.
آموزش های بیشتر در
Pishgam-bio.ir
تلگرام: @pishgam_bioinformatics

#فیلم #آموزش #طراحی #پرایمر #با #استفاده #از #نرم #افزار #پرایمر #بلاست

آموزش تصویری طراحی پرایمر

[vid_tags]

Leave a comment

Your email address will not be published.