قطع برق-زلزله-فیوز فشنگی با هزینه یک بسته چیپس

قطع برق-زلزله-فیوز فشنگی با هزینه یک بسته چیپسقطع خودكار جریان برق هنگام زلزله در فیوز های فشنگی با كمترین هزینه (٢٢٠٠تومان)

#قطع #برقزلزلهفیوز #فشنگی #با #هزینه #یک #بسته #چیپس

آموزش تصویری دستکاری کنتور آب

زلزله

5 comments

  1. سلام
    این فیوزی که شما استفاده کردید فیوز فشنگی نیست .
    فیوز آلفا یا اتوماتیک است .

  2. مخخخخخ کالیبره هم داره این سمت تر اون سمتتر بح بح

Leave a comment

Your email address will not be published.