چین؛ رقص به جای ورزش صبحگاهی

چین؛ رقص به جای ورزش صبحگاهی۷۰۰ دانش‌آموز دبستانی در چین هر روز صبح به‌جای ورزش صبحگاهی در حیاط مدرسه می‌رقصند…

#چین #رقص #به #جای #ورزش #صبحگاهی

آموزش تصویری حرکات ورزش صبحگاهی مدارس

gs_education,gs_education_misc,gs_health,gs_health_exercise,gs_sport,gt_positive,gt_positive_curiosity,gv_safe,nocomment,آموزش,رقص,ورزش,چین

3 comments

  1. ما همین جوریش تو صبگاه حال نداریم ورزش کنیم رقص کردنمون کجا بود😂😂😂😂

Leave a comment

Your email address will not be published.