34. شکیات نماز (1) – استاد : محمدهادی نبوی

34. شکیات نماز (1) – استاد : محمدهادی نبویاین درس در باره ی شکیات نماز بیان شده است. شکیات در نماز، گاهی در اجزای نماز است، گاهی در صحت اجزای نماز است و گاهی در اصل نماز است. هم چنین شک گاهی در تعداد رکعات نماز است که این قسم سه صورت پیدا می کند. صورت اول هشت تا است که موجب بطلان نماز می شود. صورت دوم نه تا است که معمولاً در نمازهای چهار رکعتی اتفاق می افتد که به شک های صحیح معروف است، البته به شرطی که شک بعد از اتمام رکعت دوم در نماز های چهار رکعتی واقع شود. در این درس شک های باطل و شک های صحیح توضیح داده شده است. در پایان توصیه می شود که نمازگزار نباید به مجرد شک، نماز را رها کند؛ بلکه باید فکر کند که چند رکعت خوانده است.

#شکیات #نماز #استاد #محمدهادی #نبوی

آموزش تصویری شکیات نماز

شکیات نماز,سایرواجبات نماز,سجده ی نماز,ذکر و رکوع نماز,قیام و قرائت در نماز,نیت و تکبیره الاحرام,احکام مسجد,احکام مکان نمازگزار,محمدهادی نبوی,محمد,هادی,نبوی,فارسی,احکام اسلامی,احکام,فقه و زندگی,Islam,Moslem,Muslim,Shia Moslem,Shia,Hadi,Mohammad,Mohammad Hadi,nabavi,Persian,Imam Hussain Foundation,Afghanistan,Iran

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published.