آروغ زدن نوزاد

آروغ زدن نوزادThis video shows a few ways to safely burp your baby. For more information about burping, and other children’s health information, visit our website:

#آروغ #زدن #نوزاد

آموزش تصویری آروغ گرفتن نوزاد

Burping,Baby tips,how to burp a baby,baby health,infant health,how to burp an infant,family health,parenting,parenting tips,safe baby burping,burping techniques

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *