برچسب: ضریب تورم واریانس

  • Kavehie SPSS  014 2   Multiple Regression آموزش اس پی اس اس بهروز کاوه ئی

    Kavehie SPSS 014 2 Multiple Regression آموزش اس پی اس اس بهروز کاوه ئی

    Kavehie SPSS 014 2 Multiple Regression آموزش اس پی اس اس بهروز کاوه ئی این ویدئو بخشی از یک مجموعه آموزش چند رسانه ای اس پی اس اس توسط دکتر بهروز کاوه ئی، استادیار آمار سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. در این شماره آموزش تحلیل رگرسیونی چندگانه (رگرسیون چند عاملی) آورده شده است. در […]