آموزش درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

آموزش درس ذخیره و بازیابی اطلاعات مشاهده آموزش جامع دروس علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار با افزایش روز افزون اطلاعات، فرایند ذخیره، بازیابی و استخراج اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اطلاعات ممکن است شامل هر نوع منبعی مانند متن، تصویر، صوت و ویدئو باشد. هدف از ذخیره و بازیابی اطلاعات کمک… Continue reading آموزش درس ذخیره و بازیابی اطلاعات