آموزش طلا و جواهرسازی – قسمت 1 | Jewelry Making Basics – Part 01 – (English Subtitle) -زیرنویس‌دار

آموزش طلا و جواهرسازی – قسمت 1 | Jewelry Making Basics – Part 01 – (English Subtitle) -زیرنویس‌دار معرفی ابزار – بخش 1 – کولیس | Jewelry Making Tools and Equipment – Part 01 – Calliper برای شروع، معرفی یک سری از ابزارهای زرگری و جواهر‌سازی رو براتون درنظر گرفته‌ایم ما ابتدا با ابزارهای اندازه‌گیری… Continue reading آموزش طلا و جواهرسازی – قسمت 1 | Jewelry Making Basics – Part 01 – (English Subtitle) -زیرنویس‌دار